Eğitim Anlayışımız

Çağdaş Atılım Koleji, öğrencilerin, yaşantıları sürecinde gündemlerine gelecek çeşitli durumlar karşısında, “doğru tercihleri yapabilme” yetkinliği kazanmalarına destek olma çabasının bir ifadesidir. Zira karakter ve değerler eğitimi en özet ifadesiyle bireylerin, sorumluluklarını üstlenebilecekleri seçimler yapabilmelerine imkân sağlayan temel değerlere ilişkin bilgi, duygu ve davranışların geliştirilmesine destek olmak ve rehberlik etmek demektir. Bu eğitim süreci, çocuklarımızı küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlayacak, hayatın gerçekleriyle yüzleştirecek ve eleştirel düşünmeye teşvik edecek, onların olumlu düşünce, tutum ve davranışlar geliştirmelerini sağlayacaktır.