ÇAĞDAŞ ATILIM TEMEL LİSESİ KAYIT KABUL ESASLARI

Kayıt Görüşmesi için randevu alan öğrenci ve öğrenci velisi Kayıt Kabul Komisyonu tarafından Okula ve aday olduğu sınıf düzeyine hazıroluşluğu konusunda ön değerlendirmeye tabidirler. Ön değerlendirme de uzman görüşme kayıtları, Veli bilgi formları ile öğrencinin temel ders alanlarında akademik hazıroluşluğu gibi unsurlar dikkate alınır.

9. sınıflara  Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınav sonucuna göre  öğrenci alınmaktadır. Belirlenen puan koşullarını taşıyan öğrencilerin kayıtları müdür yardımcıları ve PDR mülakatlarından sonra yapılır.
• Lise 10. 11. ve 12. Sınıflara nakil yoluyla kayıt olmak isteyen öğrencinin bir önceki okulundaki ders ve disiplin notları değerlendirilir. Ayrıca veli ve öğrenci ile PDR uzmanı görüşmesi ve Akademik Başarı ve Temel Yeterlilikleri hakkında Durum Belirleme Sınavı yapılır. Tüm sonuçlar lise müdürü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.

•  Lise 9. sınıflar için:
    Anne-Baba ve öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri
    Öğrenci –ve 6 adet fotoğraf
    Öğrencinin aldığı son karne varsa teşekkür-takdir belgesi   
    Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 1. sınıf için: Sınav sonuç belgesinin aslı  
    Okul ücretinin ilk taksiti ve diğer taksitlerle ilgili ödeme planı
• Lise 10.,11.,12. sınıflar için:
    Anne-baba ve öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri
    Öğrenci ve 6 adet fotoğraf
    Öğrencinin aldığı son karne varsa, teşekkür-takdir belgesi
    Okul ücretinin ilk taksiti ve diğer taksitlerle ilgili ödeme planı


telephone SİZİN İÇİN BURADAYIZ