İki yaş döneminde çocuğun hareketlerinde ciddi değişimler olmaya başlar. Artık dengesini kaybetmeden rahatlıkla yürüyüp, koşmaya başlamıştır. Yavaş yavaş kendini ifade ettiği, sosyal ve dil gelişimi hızlanmıştır. Rahatlıkla yetişkinlerle iletişime geçmeye başlamıştır. Kendi isteklerini ifade edebilme ve alma becerisi kazanmıştır. Kas ve dil gelişimi ileri düzeyde oldukları için tek başına oynamak yerine diğer çocuklarla oynamayı tercih ederler. Aralarında çok iyi iletişim olmasa bile sosyalleşme ve işbirliğine dayalı oyunlarla oynamaya başlarlar. Bunun yanı sıra; muhakeme yeteneği gelişmediği için söylenen her şeye karşı çıktığı bir dönemdir. Çocukların en çok kullandığı kelime “Hayır” dır. Artık bir birey olduklarını farkına varmalarıyla beraber, her şeyi kendileri yapmak isterler. Oyuncağını kendi taşımak, kaşığını kendi kullanmak, büyüklerinin elini tutmadan koşmak Bu dönemde en çok şikayet edilen konu; öfke nöbetleridir. İstenildiği olmadığı durumlarda başkasına, kendisine vurma, ısırma gibi davranışlar görülür. Çocuklarda görülen bu sinirlilik, öfke, inatçılık, ağlama doğal tepkilerdir. Özerklik dönemine giren çocuk kendi ve diğerlerinin sınırlarını öğrenmeye çalışır. Dürtülerini, isteklerini ertelemeyi kontrol altına almayı bilemezler. Kesin başlangıcı olmadığı gibi bitişi de belli değildir fakat en yoğun iki iki buçuk yaş döneminde  2 Yaş Sendromunda Anne ve Babanın Yapması Gerekenler

Çocuğa iyi bir rol model olunmalıdır. Yüksek sesle bağıran bir çocuğa siz de yüksek sesle bağırarak cevap vermeyin. Çocuklar anne ve babanın aynasıdır.
Çocuğun bu olumsuz tutum ve davranışlarının geçici olduğunu bilerek ebeveynler sabırlı olmalıdır.
Çocuklarla iyi bir iletişim kurmaya çalışın. Beraber zaman geçirin, oyun oynayın.
Çocukların enerjisini dışarı çıkartabilecek faaliyetler bulmasına çalışın.
Çocuğunuz somut dönemde olduğu için uzun, açıklamalı ve soyut kavramları kullanarak cümleler kullanmayın. Daha sade ve somut şekilde anlatın.
İma içermeyen mesajlar somut haliyle vermeye çalışın. Mesela; yemek konusunda “Yeme yeme sen böyle yapmaya devam et”
gibi sözleri böyle...


telephone SİZİN İÇİN BURADAYIZ