Beden Eğitimi

Beden Eğitimi:

Atatürk diyor ki, “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

Beden eğitimi; Milli Eğitim’in temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.

Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan, yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır.

Beden eğitimi ve spor arasındaki en belirgin farklar sporun katı kuralları ve yarışmaya dayalı etkinlikler olmasıdır.

Çağdaş Atılım Temel Lisesinde beden eğitimi programı:

Çağdaş Atılım Temel Lisesi Beden Eğitimi Bölümü; yukarıda tanımı yapılan beden eğitimi ve sporun arasındaki farkları göz önünde bulundurarak ders programlarını planlar. Bu doğrultuda ders içeriği katı kuralları olmayan rekabetten, yeteneklerini geliştirici beden eğitimi etkinlikleri ile planlanmaktadır. 

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışlar:

1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilirler.

2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.

3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.

4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.

5. Tabiatı sever, temiz hava ve güneşten faydalanırlar.

6. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.

7. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinirler.

8. Okul kaynaklarını iyi kullanır ve korurlar.

9. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.

10. Kendine güven duyarak, yerinde ve çabuk karar verebilme özellikleri gelişir.

11. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları gereği gibi kullanabilirler.

12. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilirler.

13. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinirler.

14. Olimpizm ruhunu içinde hissedebilir; fair-play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimser ve yaşam boyu spor yapan insanlar olabilirler.

Ders dışı etkinlikler

1) Kulüp çalışmaları

Öğrencilerimizin tercih edeceği çeşitli spor branşlarında yıllık veya dönemlik eğitimler verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin yoğun ders programının oluşturduğu, zihinsel yorgunluğu azaltıp seçtikleri branşlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaktır. 

2) Kış okulu

Okulumuz öğrencileri ile farklı okullarda okuyan öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak, öğrencilerimizin hafta sonu serbest zamanlarını verimli hale getirmek ve daha fazla öğrenciye ulaşarak sporu sevdirmek, sporu yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak kış okulumuzun hedeflerindendir. 

3) Turnuvalar

Belirli aralıklarla çeşitli branşlarda okul içi etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müsabakalardaki amaç; sınıflar arası etkileşimi artırmak, takım ruhunu geliştirmek, okul içi birlik beraberliği sağlamak ve ders aralarını eğlenceli hale getirmektir. Öğrencilerimiz için belirli aralıklarla masa tenisi, futbol ve basketbol branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 


telephone SİZİN İÇİN BURADAYIZ