Burada Hayaller Gerçek


Basketbol

Basketbol

Basketbol

Basketbol

Grup sporu olan Basketbol çocuğun kendi yeteneklerinden haberdar olmasına ve onları başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verir. Basketbol, çocuğun ve gencin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol sağlığı koruma ve güçlendirme amacı taşıdığı gibi, bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılmasına katkıda bulunduğu için, tedavi işlevi de yüklenebilmektedir. Altı veya yedi yaşından itibaren çocuk kendi yeteneğini akranlarının performansına bağlı olarak değerlendirmeye başlar. Bu dönemde anne-baba ve öğretmen, performansı yerine çabanın ve bedenin gelişiminin önemini vurgularsa, çocuğun gözünde kazanma ve kaybetme daha az önem taşıyacaktır. Bu bağlamda anne ve baba “önemli olan performans değil çabadır” düşüncesinden hareketle, çocuğu bedensel gelişimine katkısı nedeniyle spor yapmaya özendirmeli, ama kaybettiği maç skorunu önemsemeden, onu çabasından dolayı taktir etmelidir.

 

Sporun bireyin ruh sağlığına getirdiği katkılardan bazıları bu şekilde sıralanabilir.

- Öz güvenin ve yaşama sevincinin artması

- Boş zamanlarının olumlu yönde değerlendirilmesi

- Bireyin toplumsallaşmasına olan olumlu etkisi

-Çocukluk çağında karşılaşılan davranış bozukluklarının giderilmesinde sporun tedavi edici işlevi.

 

 

Güven istenilen davranışı başarıyla sergileyebilme konusunda bireyin inancıdır. Spor ortamında çocuk veya genç, gerçekçi bir biçimde yeteneklerini bilir, kendini iyi tanır ve kabul eder. O, sorumluluklarının bilincindedir ve duygularını kontrol altına alabilmeyi öğrenmiştir. Basketbol takımının bir üyesi olarak çocuk, hata bulmak yerine paylaşmayı öğrenir. Öz güveni olan bir sporcu, başarma konusunda yüksek bir güdüye(motivasyon) ve başarıda yüksek bir beklentiye sahiptir.

 

 

Basketbol özellikle ergenlikte artan beden enerjisinin en uygun biçimde kanalize edileceği alandır. Aktif spor yaparken genç bir gruba ait olma ve o grupla dayanışmaya girme şeklinde sosyal bir işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle spor, toplumla bir uyum sağlamış ve bütünleşmiş kişiliklerin oluşmasına katkıda bulunur. Çocuk sporun yapısını öğrendikten sonra diğer oyunculara yanıt vermeye başlar. Çocuğun kuralları anlayarak yanıt vermesi toplumsal normları anlamakla eş değerdedir başka bir değişle, bu günün sporun kurallarını öğrenerek uygulayan çocuğu, yarının toplum ve hukuk kurallarını benimsemeye ve uygulamaya aday bir yetişkindir. Grup sorunu yapan çocuk veya genç, yüksek başarının koşulları arasında, olumlu grup içi ilişkilerle gerilimsiz bir ortamın geldiğinin bilinci içindedir. Bu nedenle o spor adına ve spor amacına dönük olarak, arkadaşlarıyla olumlu bir diyalog kurmanın önemini kabul etmiştir. Çünkü başkalarıyla uyumlu ve olumlu etkileşim başarılı sporcu için esastır.

 

 

Bireysel özelliklere veya yakın çevre etkilerine bağlı olarak sergilenen uyum ve davranış bozukluklarının tedavisinde spor önemli bir görev üstlenmektedir. Spor yoluyla birey, gerilimden arınarak, bir boşalım ve buna bağlı olarak rahatlama yaşamaktadır.

 

Her spor dalının, kendi içinde barındırdığı kurallar, düzenlemeler ve uygulamalar; aslında disiplin dediğimiz sistemi çocuğa öğretir. Antrenman yapmak, zamanında oyuna başlamak, kurallara uymak, çocuğunuzun tüm hayat kalitesini etkileyecek davranışlar kazanmasını sağlar. Yenilgiyle, rekabetle baş etme, tekrar deneme, hakemle, koçla, takım arkadaşlarıyla ilişki, belli bir amaca yönelme, hedefe ilerleme gibi durumlar, çocuğunuzun ileride yetişkin bir birey olduğunda, hayatında kullanacağı önemli ve gerekli yetilerdir. Spor etkinliklerinin kazandırdığı sosyal ve fiziksel beceriler, çocuğunuzun toplum içindeki kabulünü artırır, sağlıklı olmasını destekler, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olarak, sorumluluk duygusunu besler.

 

Basketbol, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra zekâ gelişimine de son derece olumlu katkılar sağladığını biliyoruz. Bunun yanı sıra iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda ihtiyaç duyacağı ve kendisine yarar sağlayacak takım çalışmasının özünü de basketbol ile kazanmış olur.

 

Basketbolun çok zevkli bir spor olması, kişisel katkı ve gelişmede geniş ölçüde olanak tanıması çocukları mutlu ederken onlara bağımsızlık duygusunu da verir. Bu ortamda vücut bir yandan güçlenirken, diğer yandan çocuğun kişiliğinde ve zekâsında da güçlenme olur. Sosyal gruplar arasındaki mesafeler azalır ve çocukların ilk toplumsal tecrübelerini yaşayacakları yeni gruplar doğar.

 

Çocuk basketbol oynadığı ve düşündüğü süre zarfında zararlı bir takım alışkanlıkları edinmekten uzak durur. Günümüzde ailelerin tek çocuk yapma oranlarına bakacak olursak, basketbol ve benzeri takım oyunları çocukların gelişiminde her zamankinden daha önemli rol oynamaya başlamıştır. Peki basketbolun çocuk üzerinde başlıca faydaları nelerdir diye soracak olursanız;

 

Sosyal açıdan;

 

•İletişim becerileri gelişir.

•Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenir.

•Kendini korumasını ve diğer bireylerin hakkına saygı göstermeyi öğrenir.

•Problem çözme becerilerini geliştirir.

•Bir grubun parçası olmayı öğrenir.

•Sınırlara ve kurallara uymayı öğrenir.

•Aile dışındaki bireylerle iletişim kurabilmeyi öğrenir.

•Öz güven, karar verebilme ve liderlik becerileri gelişir.

 

Sportif beceri ve koordinasyon açısından;

 

•Sportif becerileri ve koordinasyonları gelişir.

•Kemik ve kas yapıları güçlenir.

•Sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik özellikleri gelişir.

•Takım olarak çalışmayı ve oynamayı öğrenir.

 

Faydalı alışkanlıklar açısından;

 

•Dengeli beslenmeyi ve kaçınılması gereken gıdalar konularında çocuklara yönlendirmeler yapılır.

•Kitap okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanır.

•Programlı bir şekilde ders çalışmaları için sporcu koç, veli  diyalogu kurulur.

•Diş fırçalama ve uyku düzeni açısından yönlendirmeler yapılır.

Çocuklarımızın spor alışkanlıklarının oturmasını sağlamak önce ailenin sporun önemini bilmesi ile mümkündür. Daha sağlıklı ve mutlu çocuklar için sporu hayatımızdan eksik etmemeliyiz.

Yukarı Çık